KURSSIN KUVAUS

Tervetuloa Uraohjukset-kurssille! Tavoitteena on, että kurssi kehittää uusia työyhteisökulttuuria avaavia ja verkostoitumisosaamista vahvistavia innovatiivisia kieltenoppimismenetelmiä. Kurssin laajuus on 3-5 opintopistettä, ja opiskelijalta vaaditaan aktiivista itsenäistä työtä sekä opitun sisällön esittämistä kuudessa arvioidussa tilanteessa. Tilanteet ovat roolipelejä, joihin opiskelija valmistautuu tekemällä ennakkotehtäviä (mm. tehdään opintokäyntejä, ollaan yhteydessä suomalaisen työelämän edustajiin, tehdään ennakkotehtäviä ja opiskellaan aiheeseen liittyvää materiaalia). 

 

Jokaisen roolipelin teemaan liittyen opiskelija tekee annetut tehtävät etukäteen. Tehtävien kuvaukset ja muut aiheeseen liittyvät materiaalit avautuvat opiskelijan käyttöön roolipeliä edellisellä viikolla. Ennakkotehtävät tulee palauttaa aina roolipeliä edellisenä päivänä, osoitteeseen uraohjukset@gmail.com. Kaikki opiskelijat oppivat aiheeseen liittyvät sanat ennen roolipelipäivää ja tekevät ryhmän kanssa opintokäynnin. Suorittamalla nämä pakolliset osuudet opiskelija saa 3 op:n osallistujatodistuksen suorituksestaan. Kun lisäksi tehdään teemojen yksilötehtävät (teoreettiset, käytännön, yhteydenotto- sekä sanasto- ja kielioppitehtävät) saadaan suorituksesta 5 op (yhteensä noin 135 h työtä opiskelijalle).

 

Yksilötehtävien tekeminen suositellaan kaikille, koska opiskelija saa henkilökohtaista palautetta kouluttajilta näistä tehtävistä, mikä voi auttaa häntä kehittämään sekä suullisia että kirjallisia suomen kielen taitojaan. Yhteydenottotehtävä on osoittautunut erittäin hyödylliseksi, koska siinä opiskelija pääsee kehittämään vuorovaikutustaitojaan aidossa viestintätilanteessa suomenkielisten henkilöiden kanssa.